Instrukcja obsługi deski elektrycznej / hoverboard HB2

Instrukcje :

Instrukcja użytkowania deskorolki elektrycznej / hoverboard HB2   Pobierz

INSTRUKCJA OBSŁUGI HB2

Wstęp

♦ Dziękujemy za zakup pojazdu z serii HB2!
♦ HB2 to elektryczny samobalansujący hoverboard.
♦ Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi aby zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa przed użyciem.
♦ Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi użytkownikowi szybkie zapoznanie się z zasadami użytkowania i konserwacji urządzenia HB2. Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy hoverboard'ów samoczynnie utrzymujących równowagę z serii HB2.

OSTRZEŻENIE!
♦ Nie dopuszczać do całkowitego rozładowania. Gdy zaświeci się czerwona lampka należy zaprzestać jazdy I podłączyć deskę do ładowarki. Kontynuowanie jazdy może uszkodzić płytę główną I wyłączyć z gwarancji.
♦ Przed przystąpieniem do użytkowania hoverboard'a HB2, a w szczególności przed użytkowaniem pojazdu na chodniku lub drodze, należy zapoznać się ze wskazówkami bezpiecznego prowadzenia urządzenia aby uniknąć kolizji, upadku, utraty kontroli nad pojazdem i innych niebezpiecznych sytuacji.
♦ Wskazówki bezpiecznego prowadzenia pojazdu zawarte są w niniejszej Instrukcji Obsługi.
♦Niniejsza Instrukcja Obsługi informuje o zasadach użytkowania i ostrzeżeniach, dlatego użytkownicy produktów z serii HB2 zobowiązani są dokładnie przeczytać dokument I obsługiwać pojazd zgodnie z zawartymi w niej wymogami. W przypadku gdy użytkownik nie zapoznał się z instrukcją lub użytkuje pojazdu w sposób sprzeczny z wytycznymi, nasza firma nie odpowiada za żadne następstwa niewłaściwego użytkowania.
♦Jeżeli użytkownik wymaga wsparcia technicznego lub serwisowania, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Rozwiązywanie problemów

Elementy urządzenia HB2 objęte funkcją autokontroli to: kontroler poziomu prądu statycznego I dynamicznego, sterownik obrotów silników/prędkości, układ samobalansujący i inne. Jeżeli pojazd HB2 nie uruchamia się, lub nie uruchamia się po przeprowadzeniu autokontroli i problem nie może zostać rozwiązany, prosimy skontaktować się z jednym z punktów serwisowych należących do naszej sieci w celu dokonania naprawy. Życzymy przyjemnego użytkowania!
W razie występowania problemów z urządzeniem HB2, prosimy w pierwszej kolejności poszukać rozwiązania w Instrukcji Obsługi. Jeżeli problem wciąż występuje po wykonaniu poleceń zawartych w Instrukcji Obsługi, prosimy o kontakt. 
Jeżeli zawartość opakowania jest uszkodzona lub wybrakowana prosimy o niezwłoczny kontakt celem wymiany lub naprawy produktu w możliwie najszybszym terminie.


O niniejszej instrukcji
Aby bezpiecznie użytkować pojazd, prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed uruchomieniem  hoverboard'a. Prosimy upewnić się, że hoverboard jest użytkowany zgodnie z odpowiednimi wskazówkami.
♦ Prosimy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i sygnałami ostrzegawczymi opisanymi w niniejszej instrukcji, które pomogą w lepszym opanowaniu hoverboard'a samoczynnie utrzymującego równowagę.
♦ Niniejsza instrukcja dotyczy produktów z serii HB2.
♦ Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek niejasności lub nie mogą znaleźć pożądanych informacji, prosimy o kontakt.


Zagrożenia mogące wystąpić podczas jazdy
Hoverboard samoczynnie utrzymujący równowagę to inteligentny pojazd i urządzenie wspomagające służące do rekreacji lub codziennego użytkowania. Proces produkcji urządzenia i zastosowana w nim technologia podlegają ścisłej kontroli, jednakże działanie wbrew ostrzeżeniom i wskazówkom bezpieczeństwa wyszczególnionym w tej instrukcji może skutkować uszkodzeniem ciała.
OSTRZEŻENIE!
Za każdym razem gdy pojazd upada, wymyka się z pod kontroli, ulega kolizji bądź innemu wypadkowi, również w wyniku prowadzenia pojazdu niezgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji, zachodzi możliwość uszkodzenia ciała lub nawet śmierci. Celem uniknięcia zagrożenia urazem, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.


Działania przygotowujące do jazdy
Przed użyciem pojazdu należy upewnić się, że bateria HB2 jest odpowiednio naładowana - szczegóły opisano w punkcie 5 niniejszej instrukcji. Jeżeli bateria zostanie użyta w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami niniejszej instrukcji, może dość do uszkodzenia ciała.

Istotne oznaczenia zawarte w dokumencie
Instrukcje i wskazówki obejmują całą zawartość niniejszej Instrukcji Obsługi, szczególną uwagę należy poświęcić informacjom opatrzonym nagłówkami "OSTRZEŻENIE" i "UWAGA".


Opis produktu
Opis modelu: HB2 Pojazd HB2 to zaawansowany technologicznie hoverboard o dwóch kołach i umiejętności samoczynnego utrzymania równowagi. Pojazd wykorzystuje zasadę dynamicznej równowagi do jazdy w przód, w tył, skręcania i hamowania. HB2 odznacza się oczywistymi zaletami, do których należy jego lekkość modny wygląd, elastyczna sposób kontroli, oraz niski ślad węglowy czyniący go produktem przyjaznym dla środowiska. Dlatego więc, pojazd HB2 to przedmiot doskonały do rekreacji, zwiedzania, pokonywania krótkich dystansów, i wielu innych praktycznych zastosowań.

Rutynowa konserwacja
Pojazd HB2 wymaga od użytkownika przeprowadzania podstawowych czynności konserwacyjnych. Niniejszy rozdział opisuje główne kroki i informacje konieczne do utrzymywania HB2 w dobrym stanie. Przed wykonaniem poniższych działań należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Jeżeli pojazd HB2 jest włączony lub bateria jest w trakcie ładowanie nie należy wykonywać tych czynności.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed czyszczeniem
♦ Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i nie jest podłączone do zasilania.
♦ Używać miękkiej szmatki do wycieranie zewnętrznej obudowy urządzenia HB2.
OSTRZEŻENIE!
♦ Stopień ochrony przed pyłem i wodą dla urządzenia HB2 to IP 54, oznacza to, że urządzenie jest chronione przed drobnym pyłem i umiarkowanym opryskaniem wodą. Do czyszczenia nie należy używać zraszacza o wysokim ciśnieniu wody, urządzenia nie należy też zanurzać w wodzie lub innym płynie, gdyż ciecz może przedostać się do wnętrza i trwale uszkodzić elektroniczne elementy.

Przechowywanie
♦ Przed przechowywaniem należy całkowicie naładować urządzenie, przeciwdziałając tym sposobem nadmiernemu rozładowaniu baterii z powodu długiego przechowywania.
♦ Jeżeli urządzenie przechowywane jest dłużej niż miesiąc, należy wyjąć baterię i przynajmniej raz na trzy miesiące doprowadzić do kompletnego rozładowania baterii.
♦ Jeżeli temperatura przechowywania plasuje się poniżesz 0°C, nie należy ładować urządzenia. W takim przypadku należy umieścić pojazd w cieplejszym otoczeniu (powyżej 10°C) w celu naładowania baterii.
♦ Urządzenie można nakryć aby zapobiec zakurzeniu, które może wpłynąć na działanie pojazdu.
♦ Pojazd należy przechowywać w suchym wnętrzu o odpowiedniej temperaturze.
OSTRZEŻENIE!
♦ Ze względu na własne bezpieczeństwo, użytkownik nie powinien samodzielnie rozkładać urządzenia na części.

Instrukcja eksploatacji baterii

W tym rozdziale znajduje się opis sposobu ładowania baterii urządzenia HB2, odpowiedniego użytkowania i konserwacji, wskazówki bezpieczeństwa oraz dane techniczne baterii. Aby bezpiecznie użytkować baterię oraz zmaksymalizować jej żywotność i wydajność należy eksploatować baterię zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Niski poziom naładowania baterii
Kiedy lampka wskaźnika poziomu naładowania baterii świeci na czerwono i mruga, oznacza to, że poziom baterii jest niski i należy zaprzestać korzystania z urządzenia. Przy niskim poziomie naładowania baterii, hoverboard HB2 nie posiada wystarczająco energii żeby normalnie funkcjonować i system automatycznie ustawi platformę pod kątem, uniemożliwiając jazdę. Próba kontynuacji jazdy w takiej sytuacji może bardzo łatwo zakończyć się upadkiem i urazem, oraz może negatywnie wpłynąć na żywotność baterii.
♦ Nie należy korzystać z baterii jeżeli występują następujące zjawiska:
♦ 1. Swąd spalenizny lub wysoka temperatura baterii.
♦ 2. Wyciek substancji z baterii.
♦ Wyłącznie wykwalifikowany serwisant może wyjąć i naprawić baterię.
♦ Należy unikać kontaktu z wszelkimi substancjami wyciekłymi z baterii.
♦ Baterię należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Przed zainstalowaniem baterii lub rozpoczęciem jazdy należy odłączyć zasilacz. Używanie HB2 kiedy urządzenie ładuje się jest niebezpieczne.
♦ Bateria zawiera niebezpieczne substancje, zabrania się samodzielnego otwierania baterii bądź też uzupełniania jej.
♦ Wyłącznie dołączony przez nas zasilacz może być stosowany do ładowania HB2.
♦ Zabrania się ładowania nadmiernie rozładowanej baterii litowo-jonowej. Nadmiernie rozładowana bateria może być niebezpieczna i należy ją zutylizować..
♦ Bateria urządzenia HB2 może być stosowana tylko i wyłącznie w zgodzie z przepisami obowiązującego na danym terytorium prawa.

Pilot do pojazdu HB2
Urządzenie HB2 jest wyposażone w pilot zdalnego sterowania z zasięgiem około 5m.

Wyłącznik: Po zakończeniu jazdy i zejściu z pojazdu należy nacisnąć ten przycisk aby wyłączyć pojazd.
Włącznik: Nacisnąć ten przycisk aby włączyć maszynę - przed włączeniem maszyna musi być wyłączona i użytkownik nie może na niej stać.
Alarm przeciwkradzieżowy: Ponownie włącz urządzenie, jeżeli pojazd nie jest używany naciśnij ten przycisk aby uruchomić alarm.
Włącznik układu napędowego: po ponownym włączeniu, kiedy użytkownik nie znajduje się na pojeździe, nacisnąć przycisk do momentu gdy maszyna wyda sygnał dźwiękowy oznaczający włączenie układu napędowego (urządzenie posiada dwa układy napędowe).
Uwaga: Pilot jest elementem opcjonalnym, aktualnie wchodzi w skład zastawu trzeciej generacji maszyn modelu HB2.


Wpływ temperatury na działanie urządzenia

Celem zmaksymalizowania wydajności urządzenia HB2, temperatura baterii powinna być utrzymywana w zalecanym zakresie wyszczególnionym w specyfikacjach technicznych baterii.
Temperatura przed i w trakcie ładowania powinna znajdować się w zalecanym zakresie. Jeżeli temperatura jest wyższy lub niższa od zalecanej wartości, czas ładowania będzie dłuższy lub bateria nie będzie całkowicie naładowana.

Szczegółowe parametry baterii

ElementParametr
Rodzaj bateriiBateria litowo-jonowa
Czas ładowania2-3 godziny
Napięcie36V
Wydajność początkowa2-4 Ah
Temperatura pracy silnika-15°C ~50°C
Temperatura ładowania0°C -40VC
Okres przechowywania (~20°C -25°)12 miesięcy
Względna temperatura przechowywania5%-95%


Zasady działania modelu HB2
Środki ostrożności dot. Transportu baterii
OSTRZEŻENIE: Bateria litowo-jonowa jest uznawana za przedmiot niebezpieczny, dlatego jej transport musi być zgodny z lokalnymi przepisami.
UWAGA: Jeżeli użytkownik musi osobno przetransportować baterię litowo-jonową urządzenia HB2 drogą lotniczą lub za pomocą innych środków transportu, prosimy o kontakt.

♦ Hoverboard HB2 samoczynnie utrzymujący równowagę wykorzystuje zasadę dynamicznej równowagi za pomocą wbudowanego żyroskopu i czujników przyśpieszenia. Zasada ta wykorzystuje zmiany środka ciężkości ciała do mierzenia zmian pozycji pojazdu względem pozycji ciała, oraz korzysta z systemu kontroli napędu (serwosterowania) aby precyzyjnie napędzać silnik według ustawień ciała. Kiedy użytkownik stoi na hoverboard HB2 samoczynnie utrzymującym równowagę i pochyla się do przodu, układ napędowy automatycznie wykrywa zmianę pozycji ciała i wprawia koła w ruch tak aby utrzymać równowagę. Analogicznie więc, kiedy środek ciężkości zostaje przechylony w tył, koła zaczną obracać się do tyłu, natomiast w przypadku skręcania, urządzenie zwalnia i dokonuje lekkiego obrotu w jedną ze stron w zależności od tego gdzie położony jest nacisk - jeżeli środek ciężkości zostaje przeniesiony na lewą nogę, urządzenie skręca w lewo, a kiedy nacisk zostanie położony na prawą nogę, w prawo.
♦ Wbudowany system stabilizacji inercyjnej w urządzeniu HB2 pozwala na utrzymanie podwozia urządzenia w pozycji horyzontalnej przy jeździe na wprost i wstecz, jednakże nie może zapewnić takiej stabilności przy skręcaniu. Dlatego użytkownik pojazdu HB2 powinien zwolnić przy skręcaniu aby uniknąć niebezpiecznej sytacji wynikającej z dużej siły odśrodkowej.

Sposób ładowania
♦ Należy upewnić się, że port ładowana jest suchy.
♦ Otworzyć osłonę z tyłu pojazdu HB2.
♦ Najpierw należy podłączyć ładowarkę do zasilania (240V 50Hz) aby upewnić się, że zielona lampka na ładowarce jest odpowiednio podświetlona, następnie podłączyć ładowarkę do urządzenia HB2.
♦ Kiedy na ładowarce zapali się czerwona lampka oznacza to, że ładowanie jest w toku i przebiega normalnie. Jeżeli czerwona lampka nie zapala się, należy sprawdzić czy wszystko jest odpowiednio podłączone.
♦ Kiedy lampka wskaźnikowa zmienia kolor z czerwonej na zieloną, co oznacza pełne naładowanie baterii, należy zakończyć naładowanie ponieważ przedłużone ładowanie może niekorzystnie wpłynąć na żywotność baterii.
♦ Prosimy korzystać ze standardowych gniazd obowiązujących na danym terytorium.
♦ Baterię należy ładować i przechowywać zgodnie ze wskazówkami i przepisami, w przeciwnym przypadku bateria ulegnie uszkodzeni a jej żywotność skróceniu.
♦ Czas ładowania urządzenia HB2 wynosi od 2 do 3 godzin, przedłużone ładowanie niekorzystnie wpływa na żywotność baterii.
♦ Otoczenie, w którym odbywa się ładowanie powinno być czyste i suche.
♦ Jeśli port ładowania jest mokry, nie należy ładować urządzenia.

Czujniki pedałów
Urządzenie HB2 posiada cztery czujniki umiejscowione pod pedałami. Kiedy użytkownik stoi na pedałach pojazdu HB2, hoverboard automatycznie dostosowuje równowagę.

♦ Podczas jazdy pojazdem HB2, użytkownik musi upewnić się, że jego stopy znajdują się na wszystkich pedałach. Nie należy nastawać na inne elementy poza pedałami.
♦ Nie należy stawiać dodatkowego obciążenia na pedałach, gdyż może dojść do sytuacji, w której pojazd nie może się zatrzymać co zwiększa ryzyko kolizji, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia pojazdu.

Wyświetlacz
Wyświetlacz znajduje się na środku pojazdu HB2 i służy do wyświetlania informacji operacyjnych.
♦ A oznacza sekcję wyświetlania informacji o poziomie naładowania: jeżeli pali się zielona lampka oznacza to, że poziom naładowania baterii pojazdu HB2 jest dobry. jeżeli kolor zmienia się na żółty, oznacza to, że poziom naładowania baterii wynosi 40%. Natomiast czerwone światło oznacza, że poziom naładowania wynosi 10% co oznacza, że użytkownik powinien wkrótce naładować baterie.
♦ B to lampka wskaźnika operacyjnego: kiedy użytkownik nadusi na pedały, światło wskaźnika operacyjnego zapali się oznaczając, że układ rozpoczyna tryb działania. Jeżeli z działaniem układu jest coś nie tak, lampka wskaźnika zaświeci na czerwono.

Informacje ogólne
♦ Nie należy prowadzić pojazdu HB2 po mokrym i śliskim podłoży w deszczowe dni, czy też prowadzić pojazd tyłem przez dłuższy czas i przy wysokiej prędkości, ani też skręcać przy szybkiej jeździe tyłem, ani też skręcać przy szybkiej jeździe przodem.
♦ Niniejsze narzędzie transportu jednoosobowego nie jest przeznaczone do użytku jako sprzęt medyczny, nie jest też przetestowane i zabezpieczone w tym kierunku. Dlatego też, pojazdu HB2 należy używać bez asysty innych.
♦ Pojazdu HB2 nie należy używać w ciemności lub w miejscach słabo oświetlonych.
♦ Należy unikać jazdy po powierzchni, na której występują utrudnienia lub śliskie partie, takie jak śnieg, lód lub wilgoć.
♦ Należy unikać jazdy po chodniku pokrytym drobnymi rozproszonymi elementami, takimi jak gałązki, odpady lub żwir.
♦ Należy unikać jazdy w wąskich przestrzeniach zawierających przeszkody lub utrudnienia.
♦ Należy używać pojazdu HB2 w otoczeniu spełniającym warunki użytkowania urządzenia. Jeżeli użytkownik ma zamiar używać pojazdu w obszarach wymagających na to zgody innych, należy najpierw uzyskać taką zgodę.
♦ Nie należy gwałtownie ruszać i hamować
♦ Unikać jazdy po stromych zboczach.
♦ Nie należy prowadzić pojazdu HB2 w niebezpiecznych warunkach, co dotyczy także obszarów objętych ryzykiem wystąpienia pożaru lub eksplozji lub innej niebezpiecznej sytuacji związanej z łatwopalnym gazem, oparem, płynem, pyłem, cząsteczkami itp.


Wskazówki bezpiecznego prowadzenia pojazdu

Ten rozdział opisuje wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia, umożliwiając użytkownikowi zrozumienie środków bezpieczeństwa przed przystąpieniem do użytkowania pojazdu HB2. Aby móc bezpiecznie prowadzić pojazd HB2, należy przeczytać całość "Instrukcji Obsługi" i przestrzegać odpowiednich wskazówek bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń bezpieczeństwa zawartych w "Instrukcji Obsługi". Znajomość tych środków bezpieczeństwa może zwiększyć bezpieczeństwo i przyjemność jazdy pojazdem HB2.


Maksymalna odległość przejazdu
Maksymalna możliwa odległość przejazdu dla pojazdu HB2 zależy od wielu czynników, na przykład: 
♦ Jakość podłoża: na gładkim i równym podłożu pojazd pokona dłuższy dystans
♦ Masa ciała: waga użytkownika ma wpływ na odległość możliwą do przebycia na jednym naładowaniu.
♦ Temperatura otoczenia: przechowywanie i użytkowanie pojazdu HB2 w zalecanej temperaturze zwiększy możliwą do pokonania odległość, natomiast ekstremalna temperatura zmniejszy odległość.
♦ Konserwacja: odpowiednie ładowanie i konserwacja baterii zwiększa możliwą do przebycia odległość, natomiast zła konserwacja i niewłaściwe ładowanie potrafi ją zmniejszyć.
♦ Prędkość i styl jazdy: utrzymywanie umiarkowanej prędkości jazdy zwiększa możliwy do przebycia dystans, natomiast częste ruszanie, hamowanie i przyśpieszanie zmniejsza ją.

Ograniczenie prędkości
♦ Maksymalna prędkość jaką rozwija pojazd HB2 wynosi 15km/h.
♦ Jeżeli prędkość jazdy przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość, pojazd HB2 zacznie wydawać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
♦ Przy stałej prędkości, HB2 potrafi utrzymać dobrą równowagę użytkownika. Jeżeli prędkość jazdy przekracza wyszczególnioną wartość, podwozie pojazdu HB2 przechyli się w tył celem ograniczenia prędkości do bezpiecznej wartości. 

OSTRZEŻENIE!
♦ Niezależnie od warunków na drodze, prowadzenie pojazdu HB2 zawsze wiąże się z ryzykiem obrażenia ciała wynikającym z utraty kontroli, kolizji lub upadku. Aby uniknąć obrażeń należy dokładnie przeczytać i przestrzegać instrukcji zawartych w "Instrukcji Obsługi". Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie, oraz dokładnie zapoznać się ze wszystkimi materiałami informacyjnymi dostarczonymi przez producenta.
♦ Podczas nauki jazdy na pojeździe HB2 należy zachować środki ostrożności, takie jak noszenie kasku, ochraniaczy na kolana i łokcie, itp.
♦ HB2 jest przeznaczony jedynie do indywidualnej rekreacji, zabrania się korzystania z pojazdu jako środka transportu publicznego.
♦ Surowo zabrania się korzystania z pojazdu na jezdni samochodowej.
♦ Korzystanie z pojazdu przez dzieci, seniorów i kobiety ciężarne jest niedozwolone. ♦ Zabrania się jazdy po spożyciu alkoholu lub narkotyków.
♦ Korzystanie z pojazdu do przewozu towarów jest zabronione.
♦ Prowadząc pojazd HB2 należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących na danym terytorium i należy dawać pierwszeństwo pieszym.
♦ Należy zwracać uwagę na przedmioty znajdujące się na drodze, zarówno w pobliżu pojazdu jak i te znajdujące się w dalszej odległości, oraz uważnie obserwować otoczenie celem bezpiecznego prowadzenia pojazdu HB2.

Bezpieczne użytkowanie HB2

O bezpiecznym użytkowaniu
Mamy nadzieję, że każdy użytkownik będzie w stanie bezpiecznie użytkować pojazd HB2 i czerpać przyjemność z jazdy. Doświadczenie nauki jazdy motorem, samochodem, na nartach lub innym podobnym środkiem transportu może okazać się przydatne w opanowaniu umiejętności jazdy na naszym pojeździe.
♦ Przestrzeganie odpowiednich zapisów niniejszej Instrukcji Obsługi, jest gwarantem zdobycia umiejętności bezpiecznej jazdy na urządzeniu HB2. Dlatego zdecydowanie zaleca się dokładnie przeczytanie Instrukcji Obsługi przed przystąpieniem do jazdy na hoverboard'zie HB2. Każdorazowo przed rozpoczęciem jazdy na pojeździe HB2, należy sprawdzić czy opony urządzenia nie są uszkodzone i czy żadne części nie są poluzowane. Jeżeli stan pojazdu w jakimkolwiek stopniu odbiega od normy, prosimy skontaktować się z dystrybutorem w celu niezwłocznej naprawy.
♦ Prosimy dokładnie przeczytać Instrukcję Obsługi, gdzie znajdują się ważne informacje dotyczące wskazówek bezpieczeństwa wraz z ograniczeniami prędkości, znaczeniem świateł ostrzegawczych, bezpiecznego wyłączania i tym podobne.
♦ Pojazdu HB2 nie należy używać do żadnych czynności stwarzających ryzyko obrażenia ludzkiego ciała lub zniszczenia mienia. ♦ Nie należy modyfikować żadnej części pojazdu HB2, gdyż może to wpłynąć na działanie hoverboard'a lub nawet zniszczyć urządzenie i spowodować poważne obrażenia.

Maksymalne i minimalne obciążenie
♦ Ograniczenia obciążenia zostały narzucone ze względu na następujące względy:
     1. Aby zapewnić bezpieczeństwo,
     2. Aby zmniejszyć zużycie energii wynikające z przeciążenia.
♦ Maksymalne obciążenie wynosi 120kg.
♦ Minimalne obciążenie wynosi 20kg. 

OSTRZEŻENIE: Przekroczenie limitu obciążenia może zwiększyć ryzyko upadku.

 ♦ Podczas jazdy obie nogi powinny być rozluźnione, a kolana lekko ugięte, celem łatwiejszego utrzymania równowagi w przypadku nierównej powierzchni.
♦ Podczas jazdy, stopy użytkownika powinny pozostawać na pedałach przez cały czas.
♦ Podczas jazdy zaleca się noszenie ubrań odpowiednich do uprawiania sportu, które umożliwiają nieskrępowany ruch ciała na wypadek sytuacji niebezpiecznych.
♦ Z pojazdu HB2 może korzystać tylko jedna osoba, zabrania się przewożenia większej ilości osób.
♦ Całkowita waga użytkownika wraz z wszelkimi noszonymi przedmiotami (plecak, itp.), nie może przekraczać wartości maksymalnego obciążenia wyszczególnionej w Instrukcji Obsługi pojazdu HB2. W przeciwnym razie ryzyko upadku, obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzenia jest większe. Waga użytkownika nie powinna też być mniejsza niż minimalna waga wyszczególniona w instrukcji obsługi, gdyż może to uniemożliwiać prawidłowe korzystanie z HB2. Szczególnie w przypadku zjazdów dół, użytkownik może mieć problem ze zwolnieniem lub zahamowaniem.
♦ Należy upewnić się, że pojazd porusza się z prędkością nieprzekraczająca ograniczenia i nie zagraża bezpieczeństwu innych, oraz, że użytkownik jest w stanie w każdej chwili zatrzymać pojazd.
♦ Jeżeli podczas użytkowania pojazdu HB2 dojdzie do wypadku drogowego, należy pozostać na miejscu wypadku i poczekać do przyjazdu odpowiednich służb, które podejmą odpowiednie działania.
♦ Jeżeli użytkownik porusza się pojazdem HB2 wraz z kolejnym użytkownikiem pojazdu HB2, należy zachować odpowiedni odstęp od pojazdów w celu uniknięcia kolizji.
♦ Należy pamiętać, że użytkując pojazd HB2, nasza wysokość jest zwiększona o ok. 10cm, dlatego należy uważać na głowę.
♦ Przy skręcaniu należy zwracać uwagę na zmianę położenia środka ciężkości ciała i utrzymywanie równowagi celem uniknięcia upadku spowodowanego zbyt wysoką prędkością lub przeniesieniem środka ciężkości ciała.
♦ Prowadząc pojazd HB2 nie należy odwracać uwagi od drogi odbierając telefon, słuchając muzyki lub wykonując inne czynności.

Nauka jazdy na hoverboard'zie HB2

Korzystając z pojazdu HB2 należy zwracać szczególną uwagę na odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa. Dlatego więc, niezmiernie ważne jest aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa zawartymi w Instrukcji Obsługi przed przystąpieniem do jazdy.

Sposób działania HB2
♦ Krok 1: aby uruchomić HB2, należy nacisnąć włącznik (na urządzeniu lub an pilocie).
♦ Kork 2: Aby przygotować się do jazdy, należy nastąpić na pedał jedną stopą celem włączenia układu. Lampka wskaźnikowa zaświeci się i system uruchomi stan samoczynnego utrzymywania równowagi. Po uruchomieniu systemu samoczynnego utrzymywania równowagi, można postawić drugą stopę na pedałach aby rozpocząć działanie pojazdu.
♦ Krok 3: Po udanym uruchomieniu pojazdu HB2, i osiągnięciu równowagi, użytkownik powinien utrzymywać środek ciężkości ciała w równowadze co spowoduje, że pojazd pozostanie nieruchomy. Następnie, odpowiednio uginając ciało można kontrolować ruch pojazdu. Wygięcie ciała w przód spowoduje ruch pojazdu do przodu, a przechylenie ciała w tył wprawi pojazd w ruch wsteczny. Należy jednak uważać aby ruch ciała nie był zbyt intensywny. .

UWAGA: Jeżeli podwozie pojazdu HB2 nie jest w pozycji horyzontalnej po włączeniu pedałów, urządzenie wyda ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka ostrzegawcza. Oznacza to, że system nie jest w stanie osiągnąć stanu równowagi i użytkowanie pojazdu jest zabronione.

 OSTRZEŻENIE: Kiedy pojazd HB2 zostaje wprowadzony w stan zatrzymania, system automatycznie blokuje urządzenie. Aby odblokować urządzenie należy nacisnąć przycisk zablokuj "lock". Kiedy bateria jest rozładowana lub system wysyła informację o bezpiecznym wstrzymaniu, nie należy kontynuować jazdy, gdyż w przeciwnym wypadku hoverboard może mieć trudności z utrzymaniem stanu równowagi ze względu na niski poziom baterii. Może to doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji i uszkodzenia ciała. Jeżeli poziom naładowania baterii spadnie do minimum, a mimo to pojazd wciąż będzie użytkowany, może to niekorzystnie wpłynąć na żywotność baterii.

Nauka jazdy na hoverboard'zie HB2
Przed przystąpieniem do jazdy na otwartym terenie, należy upewnić się, że użytkownik potrafi umiejętnie prowadzić pojazd celem zapewnienia bezpieczeństwa.
♦ Zaleca się noszenie wygodnych ubrań do rekreacji lub odzieży sportowej i płaskich butów, które umożliwiają nieskrępowany ruch ciała.
♦ Należy ćwiczyć jazdę hoverboard'em HB2 w przestronnych miejscach, aż do momentu, w którym użytkownik potrafi umiejętnie utrzymać się na pojeździe, prowadzić go wprzód i w tył, skręcać, hamować i schodzić z urządzenia.
♦ Należy zwrócić uwagę czy podłoże jest wystarczająco płaskie.
♦ Można też uczyć się jazdy hoverboard'em po różnych podłożach, ale należy pamiętać, że koniecznym jest zwalnianie gdy napotyka się nieznany rodzaj podłoża. Hoverboard HB2 powinien pozostać w kontakcie z podłożem przez cały czas.
♦ Hoverboard HB2 jest przeznaczony do użytku rekreacyjnego na płaskich chodnikach. Prowadząc pojazd po nierównym chodniku, użytkownik powinien zwolnić.
♦ Jeśli użytkownik nie potrafi umiejętnie prowadzić Hoverboard'a HB2, należy unikać jazdy w miejscach niebezpiecznych gdzie spacerują osoby lub obecne są przeszkody. Przejeżdżając przez drzwi należy uważać na głowę i upewnić się, że można bezpiecznie przejechać.

Funkcja ochronna pojazdu HB2
Jeśli podczas jazdy występuje błąd lub działanie nieprawidłowe, urządzenie HB2 ostrzega użytkownika na różne sposoby. W przypadku sytuacji niepożądanych, zaświeci się lampka ostrzegawcza, i zostanie wydany przerywany dźwięk ostrzegawczy, która oznacza, że system nie może osiągnąć trybu samoczynnej równowagi. Przykładowe działania niepożądane:
♦ Po wejściu na pojazd, podwozie pochyla się wprzód lub w tył i kąt nachylenia przewyższa 20 stopni.
♦ Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.
♦ Urządzenie jest w trakcie ładowania.
♦ Podczas jazdy podwozie przechyla się do góry, wszelkie działania są zabronione.
♦ Przekroczenie bezpiecznej dla pojazdu prędkości.
♦ Niski poziom naładowania baterii.
♦ Podwozie pojazdu waha się w przód i w tył dłużej niż 30 sekund.
♦ System uruchamia tryb ochronny i lampka ostrzegawcza świeci nieprzerwanie podczas jazdy i wydawany jest ostrzegawczy sygnał dźwiękowy o wysokiej częstotliwości.
♦ Podwozie przechyla się w przód lub w tył osiągając kąty nachylenia przewyższające 35 stopni powodując, że pojazd zatrzymuje się.
♦ Koło ulega zablokowaniu i przestaje się obracać, pojazd zatrzymuje się po 2 sekundach.
♦ Napięcie baterii jest niższe niż przy bezpiecznym poziomie, pojazd zatrzymuje się po 15 sekundach.
♦ Z powodu przedłużonego okresu natężonego zużycia energii (na przykład podczas przedłużonego podjazdu pod górę), pojazd zatrzymuje się po 15 sekundach.

OSTRZEŻENIE: Nagłe i ostre skręcanie przy dużej prędkości jest zabronione gdyż grozi niebezpieczeństwem. Na zboczu nie należy jeździć w poprzek lub skręcać gdyż może to spowodować przeniesienie środka ciężkości pojazdu HB2 I niekorzystnie wpływając na bezpieczną jazdę.

Wysłany dnia 2016-09-01 Wsparcie 19747

Kategorie bloga

Szukaj

Niedawno przeglądane

Brak produktów

Menu