Instrukcja obsługi elektrycznej deskorolki / hoverboard HB1 , HB3

Instrukcje :

Instrukcja obsługi elektrycznej deskorolki / hoverboard HB1, HB3  Pobierz

INSTRUKCJA OBSŁUGI1. WAŻNE INFORMACJE


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ŁADOWAĆ BATERIĘ PRZEZ 12 GODZIN.
NIGDY NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA BATERII.
Zaleca się ładowanie baterii przed każdym korzystaniem z deskorolki, aby nie dopuścić do
całkowitego wyczerpania baterii. W przypadku całkowitego rozładowania, ładowarka może nie być
w stanie naładować baterii. Gdy wskaźnik baterii zacznie świecić się na czerwono,
należy zaprzestać korzystania z deskorolki i natychmiast ją naładować. Kontynuowanie jazdy
może spowodować uszkodzenie płyty głównej i wykluczenie jej z gwarancji.
W przypadku gdy deskorolka nie jest użytkowana przez dłuższy czas, należy
ładować ją co najmniej raz w miesiącu.2. UWAGI OGÓLNE


Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z funkcjonowaniem urządzenia, aby
móc korzystać z niego w bezpieczny sposób - w przeciwnym razie możliwa jest utrata
kontroli nad pojazdem i przewrócenie się. Niniejsza instrukcja stanowi pomoc w zakresie
prowadzenia pojazdu w najbezpieczniejszy sposób. Przed każdą jazdą należy sprawdzić,
czy bateria jest w pełni naładowana.Zaleca się nie korzystać z deskorolki w czasie deszczu, 
w szczególności w czasie ulewy. Pojazd w żadnym wypadku nie może zostać zanurzony w wodzie.
Deskorolka została zaprojektowana dla powierzchni płaskich. W przypadku jazdy po
terenach nierównych, należy jeździć z małą prędkością. Nie jeździć po lodzie, śniegu,
kamieniach i gałęziach. Zaleca się używanie kasku oraz ochraniaczy na kolana i łokcie
w czasie jazdy. Niektóre części, takie jak bateria czy silnik, mogą być obsługiwane wyłącznie przez
wyspecjalizowanych techników. Deskorolka wyposażona jest w 4 czujniki znajdujące się pod pedałami.
Kiedy użytkownik opiera stopy na pedałach, deskorolka ustawia się tak, aby można było
utrzymać prawidłową pozycję. W czasie jazdy należy upewnić się, czy stopy są umiejscowione
dokładnie na pedałach – nie mogą opierać się poza nimi. 
Wskaźniki znajdują się w środkowej części deskorolki:
  - lampka baterii: zielone światełko oznacza, że bateria jest w pełni naładowana. Żółty kolor
    oznacza, że pozostało 50% energii, natomiast światło w kolorze czerwonym pojawia się, gdy
    poziom baterii spada poniżej 20% - w tym przypadku należy ją natychmiast naładować;
  - lampka okrągła: świeci się przez sekundę na zielono w momencie włączenia deskorolki.
Jeśli system wykryje błąd, lampka zaświeci się na kolor czerwony.
Czas pracy baterii po każdym ładowaniu zależy od wielu czynników, takich jak topografia
terenu, waga użytkownika, prędkość jazdy i sposób prowadzenia.
Maksymalna osiągalna prędkość wynosi 12 km/h. Po osiągnięciu tej prędkości, deskorolka
zasygnalizuje to za pomocą alarmu ostrzegawczego. Jeśli w trakcie jazdy zostanie wykryty
błąd lub wykonane zostaną niedozwolone czynności, deskorolka zasygnalizuje to za pomocą
dźwięku alarmowego oraz wskaźnika, który włączy się, przerywając działanie pojazdu.
Zabrania się korzystania z pojazdu w trakcie ładowania baterii.
Wprzypadku pochylenia deskorolki pod kątem większym niż 35º, pojazd automatycznie się
zatrzyma. Należy unikać dużych pochyłości. Przy długim, nieprzerwanym rozładowywaniu
(na przykład przy wjeżdżaniu na strome zbocze), deskorolka wyłączy się po 15 sekundach.
Deskorolka blokuje się przy wyłączaniu. Aby ją odblokować, należy wcisnąć przycisk
włączania. Na deskorolce może jechać tylko jedna osoba.
Nie należy pokonywać dużych odległości w przypadku jazdy do tyłu oraz nie należy tego
czynić ze zwiększoną prędkością.


3. SPOSÓB JAZDY

Deskorolka może poruszać się do przodu, do tyłu, skręcać oraz zatrzymywać się przy
jednoczesnym zachowaniu równowagi ciała osoby jadącej.
Wykorzystuje dynamiczną równowagę poprzez zastosowanie wewnętrznych żyroskopów
oraz czujników przyspieszania. Pozycja deskorolki kontrolowana jest poprzez środek
ciężkości jadącego. Na samym początku należy wcisnąć przycisk włączania,
znajdujący się na tylnej części deskorolki. Należy oprzeć jedną stopę na pedale,
a następnie drugą stopę na drugim pedale. W momencie pochylenia ku przodowi,
deskorolka przyśpieszy do przodu. W sytuacji gdy chcemy zwolnić lub się zatrzymać,
należy poruszać stopami do tyłu. W momencie odchylenia ku tyłowi, deskorolka będzie
poruszać się do tyłu. Należy pamiętać, że ruchy ciała nie mogą być gwałtowne.
Aby skręcić w prawo/w lewo, należy przechylić delikatnie do tyłu odpowiednio prawą lub
lewą stopę. Skręty powinny być wykonywane przy małej prędkości.
Deskorolka musi być zatrzymana, aby można było z niej zejść. Aby zejść, należy zdjąć
najpierw jedną, a następnie drugą stopą.


4. BATERIA

NIGDY NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA BATERII.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY ŁADOWAĆ BATERIĘ PRZEZ 12 GODZIN.
Zaleca się ładowanie baterii przed każdym korzystaniem z deskorolki, aby nie dopuścić do całkowitego
wyczerpania baterii. W przypadku całkowitego rozładowania, ładowarka może nie być w stanie
naładować baterii. Przeładowanie baterii może spowodować trwałą niemożność jej użytkowania.
Gdy wskaźnik baterii zaświeci się na czerwono, należy zaprzestać korzystania z deskorolki i
natychmiast naładować baterię. W przypadku gdy deskorolka przez dłuższy czas nie jest
użytkowana, należy ładować ją co najmniej raz w miesiącu.
Nie należy używać deskorolki w sytuacji przegrzania baterii lub w przypadku rozlania płynów.
Bateria może być obsługiwana wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.
Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta.
Aby naładować deskorolkę, należy podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego z napięciem
110-230V i sprawdzić, czy zapaliło się zielone światełko. Zdjąć ochraniacz z kabla znajdujący się na
tylnej części deskorolki i podłączyć do niej kabel ładowarki. Czerwone światełko ładowarki oznacza,
że trwa proces ładowania. Kiedy lampka zacznie świecić na zielono, oznacza to ukończenie ładowania.
Przed użyciem deskorolki należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
Po każdym ładowaniu należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Należy uczynić to
najpierw od strony łączącej z gniazdkiem, a następnie od strony łączącej z baterią.
Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię przez 12 godzin.
Kolejne 3 ładowania powinny przebiegać w sposób nieprzerwany i również przez okres 12 godzin.
Nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka, jeśli nie jest ona używana.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalna prędkość
12km/h
Waga netto
9,8kg
Maksymalny czas pracy baterii
20km*
Maksymalne dopuszczalne obciążenie
120kg  (HBjunior do 50kg)
Minimalne dopuszczalne obciążenie
20kg
Wymiary
584x186x178mm / 670x250x250mm 670x280x270mm / 590xl80x178mm
Rodzaj baterii
Samsung Ion Litio
Moc silnika
350W
Pojemność baterii
4,4Ah
Napięcie baterii
36V
Napięcie ładowania
110-240V 50-60HZ
Temperatura pracy
-10°C - 40°C
Temperatura ładowania
0°C-40°C
Czas ładowania
2-3 godziny

6. GWARANCJA

Gwarancja obejmuje podstawowe elementy elektryczne (bateria, płyta
główna, silnik), a okres jej trwania wynosi 12 miesięcy.

Wysłany dnia 2016-08-30 Wsparcie 41287

Kategorie bloga

Szukaj

Niedawno przeglądane

Brak produktów

Menu